Christelijk Gemengd Koor Heerlen
   Home      Wie zijn wij      Ereleden
 
  
  
 Agenda:
 
25 mei 2019
20.00 uur
Jubileumconcert
Pelgrimskerk 
Brunssum
 
15 december 2019
16.00 uur
Adventsconcert
Kerk aan het Tempsplein
Heerlen
 
24 december 2019
Kerstavonddienst
Kerk aan het Tempsplein
Heerlen
 
 

Ereleden


Artikel 15 Ereleden

Personen die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, alsmede personen, die 40 jaar of langer lid van de vereniging zijn geweest en dus geen lid meer zijn, kunnen door de vereniging tot erelid worden benoemd, op voordracht van het bestuur en met meerderheid van stemmen. Zij genieten alle rechten der leden, uitgezonderd het stemrecht.27 maart 2017:
Op de jaarvergadering van 27 maart 2017 is Henk Buis benoemd tot erelid. Henk zorgt er al jarenlang voor dat onze repetitieruimte beschikbaar is. Ook kunnen we altijd op hem vertrouwen als er een alternatieve ruimte gezocht moet worden en als er een feestje is. Hij is erg betrokken bij ons koor en dat waarderen wij enorm. Daarom is besloten Henk tot erelid te benoemen. 10 januari 2017:
Op 9 januari is Coby van Manen, na 43 jaar lid te zijn geweest van ons koor, benoemd tot erelid. Half 2016 moest ze helaas stoppen met het bezoeken van de repetities. Coby was erg onder de indruk van het erelidmaatschap en aanvaardde de benoeming met veel plezier.


2 september 2016:
Na 42 jaar lid geweest te zijn, moest Fien haar lidmaatschap bij ons koor beĆ«indigen. Mede dankzij deze 42 jaar is ze benoemd tot Erelid van ons koor. Afgelopen week ontving ze van de voorzitter en de secretaresse de oorkonde hiervoor. 
 
Erelid van het Christelijk Gemengd Koor Heerlen zijn:

 • Hilly Jeeninga-van der Zee (10-05-2004)
 • Fien Huveneers-Nieuwold (30-08-2016)
 • Coby van Manen (09-01-2017)
 • Henk Buis (27-03-2017)

 

Overleden ereleden:

 • Piet van der Zee
 • Jannie Wijnsma-van der Meer 
 • Bertus Ensing (oud dirigent)
 • Corrie Wijnsma-de Braal Margje Bomhoff 
 • Lottie Wackers-Haas (pianiste)
 • Engel van Manen-Knol 
 • Jennie van der Zee-Sukkel 
 • Jan van der Zee 
 • Rie van der Zee-Hettema 
 • Jannie Balt-Ozinga 
 • Bouke Jeninga