Christelijk Gemengd Koor Heerlen
   Home      Wie zijn wij      Dirigent
 
  
  
 Agenda:
 
25 mei 2019
20.00 uur
Jubileumconcert
Pelgrimskerk 
Brunssum
 
15 december 2019
16.00 uur
Adventsconcert
Kerk aan het Tempsplein
Heerlen
 
24 december 2019
Kerstavonddienst
Kerk aan het Tempsplein
Heerlen
 
 

Harrie Wijenberg  

Met ingang van 1 juni 2016 is Harrie Wijenberg onze nieuwe dirigent. 

Naast zijn opleiding tot docerend musicus Hobo heeft hij het Hafabra praktijkdiploma behaald, beide aan het Conservatorium Maastricht. Zelf speelt hij als hoboïst in diverse orkesten en is werkzaam als privé docent.

Hij is dirigent van het kerkelijk zangkoor St. Anna Maastricht en de Gemengde zangvereniging Crescendo Amby-Maastricht. In het verleden heeft hij tevens enkele jongerenkoren onder zijn hoede gehad.

Harrie heeft diverse fanfares en harmonieën geleid en is sinds 2012 verbonden als chef-dirigent aan de Fanfare van het Korps Nationale Reserve van de koninklijke landmacht.

Met Harrie hoopt het koor een frisse weg in te slaan en het plezier in zingen tot uitdrukking te brengen in de wijze van uitvoering van de liederen.