Christelijk Gemengd Koor Heerlen
   Home      Wie zijn wij      Historie
 
  
  
 Agenda:
 
25 mei 2019
20.00 uur
Jubileumconcert
Pelgrimskerk 
Brunssum
 
15 december 2019
16.00 uur
Adventsconcert
Kerk aan het Tempsplein
Heerlen
 
24 december 2019
Kerstavonddienst
Kerk aan het Tempsplein
Heerlen
 
 
Historie
 
Het Christelijk Gemengd Koor Heerlen is opgericht op 28 mei 1928.


De ontginning van de mijnen brengt in het begin van deze eeuw veel "Hollanders" naar Limburg. Deze veelal protestantse emigranten vormen in het overwegend katholieke zuiden al gauw eigen kerkgemeenschappen en verenigingen.

In 1928 is er, binnen de dan bestaande gereformeerde kerkgemeenschap van Heerlen e.o., voor het eerst sprake van een gemengde zangvereniging die voornamelijk kerkdiensten en kerstvieringen opluistert. Het koor oogst echter ook succes op verschillende concoursen in het land en behaalt daarbij de eerste of tweede prijs.

Na fusie met het evangelisatiekoor van dezelfde kerkgemeenschap treedt het koor vaker naar buiten op.

Bij het 50 jarig bestaan is het CGKH uitgegroeid tot een volwassen koor met een geheel eigen karakter, toegankelijk voor alle gezindten en met een zeer uitgebreid repertoire. Naast religieuze muziek brengt het nu ook klassieke werken, opera, operette, musical en volksmuziek.
 
Ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan geeft het koor een geslaagd jubileumconcert in de St. Martinuskerk te Welten (Heerlen) m.m.v. de sopraan Wendy Kokkelkoren en de altus Rob Meijers.
 
Het 80-jarig bestaan (2008) viert het CGKH met een reünie met vele oud-leden, oud-dirigenten en begeleiders. Naast gezellig herinneringen ophalen wordt er ook gezongen onder leiding van verschillende oud-dirigenten.
 

 

Het 85-jarig bestaan viert het koor met een prachtig lustrumconcert, waaraan ook het Rumpens Mannenkoor en SalonRouge Orchester aan deelnemen.


Belangrijk streven van het koor is het zo goed mogelijk zingen op een zo hoog mogelijk niveau. Maar voorop staat het samen plezier beleven aan zang en muziek. Een goede sfeer en onderlinge verstandhouding liggen hieraan ten grondslag.

Het Christelijk Gemengd Koor Heerlen luistert kerkdiensten op, verleent haar medewerking aan concerten van bevriende zangverenigingen en neemt regelmatig deel aan de kerstconcertreeksen in het Glaspaleis (Schunck*). Daarnaast organiseert het koor om de twee jaar het traditionele Adventsconcert.


Hoogtepunten uit het koorbestaan:
*Deelname aan "Zangersdagen" in Posterholt in 1977 waar de A-status werd bereikt.
*Deelname aan het TV programma "U zij de Glorie" in 1979
*Opluisteren Herdenkingsdienst 4 mei; Gemeente Heerlen 1982
*Jubileumconcerten ter gelegenheid van 50-, 55- en 75-jarig bestaan
*Opluisteren Bondsjubileum KCZB in 1984
*Deelname aan het Passieconcert van de KCZB te Maastricht in 1986
*Optreden in de Stadhalle van Wuppertal in 1991

*Uitwisselingsweekend met het koor Terra Nova uit Lelystad in oktober 2007
*De gezellige reünie n.a.v. het 80 jarig bestaan in 2008
*De korenmanifestatie Zuid Nederland van de KCZB in de Abdij Rolduc te Kerkrade in 2009
*Uitvoering van de Carmina Burana van Carl Orff in het Parkstad Limburg Theater Heerlen in november 2009, samen met het Limburgs Operakoor en de Koninklijke Harmonie Heerlen

*Lustrumconcert n.a.v. het 85 jarig bestaan in 2013

 

Het koor staat vanaf juni 2016 onder leiding van Harrie Wijenberg.
Vaste begeleider van concerten is Augustine Boshouwers.