Christelijk Gemengd Koor Heerlen
   Home      Wie zijn wij      Vrienden van het koor
 
  
  
 Agenda:
 
2 juni 2018
Korentreffen
20.00 uur
Pelgrimskerk
Brunssum
 
 
Komt u graag naar onze concerten en bent u nog geen Vriend van het Christelijk Gemengd Koor Heerlen?
Het is goed om te weten dat er een achterban is die het koor steunt. Wij hopen daarom van harte dat u Vriend van ons koor wilt worden!
 
IBAN: NL09INGB0003480897 ten name van CGKH te Heerlen onder vermelding van Vriend van het CGKH.

Als Vriend van het koor krijgt u regelmatig informatie over ons koor en een persoonlijke uitnodiging voor concerten.
 
Ons koor wordt ook regelmatig gesponsord door verschillende bedrijven in de regio.